Archiv autora: h.opl@seznam.cz

Plzeňský kraj podporuje venkov

Nové číslo měsíčníku Plzeňský kraj. Můj příspěvek na straně 15:

http://www.plzensky-kraj.cz/…/…/u1005186/mpk_2016-11_web.pdf

Opět jsem se věnoval venkovu, jsme krajem venkovským, proto musí být venkov (tj. obce do 1500 obyv.) naší prioritou. Na pondělním jednání (12. 12. 2016) Rada Plzeňského kraje schválila pro obce v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova rekordních 110 mil. Kč.

13

Měsíčník Plzeňský kraj 12/2016

 

ROP Jihozápad vyplatil nejvíce peněz obcím

Nejvíce financí z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP Jihozápad) získaly obce a města. Bylo to přes 53 procent z celého objemu dotací, což představuje více než 9 miliard korun. Vyplývá to ze závěrečné zprávy ROP Jihozápad, kterou 25. 11. 2016 schválili členové Monitorovacího výboru tohoto programu v plzeňském hotelu Primavera.

„Čerpání financí z ROP Jihozápad, který byl v Jihočeském a Plzeňském kraji realizován v letech 2007 – 2015, bylo následující: 53,5 procenta financí získaly obce a města, 17,8 procenta organizace zřízené krajem, 11,7 procenta soukromé firmy, 6,9 procenta nestátní neziskové organizace a po zhruba 4 procentech kraje a  organizace zřízené obcemi. Je nutné zároveň doplnit, že v rámci ROP Jihozápad bylo předloženo celkem 3430 projektových žádostí v celkové hodnotě téměř 55 miliard korun. Celkem bylo podpořeno 1147 projektů, jejichž příjemcům bylo proplaceno více než 17,9 miliard korun,“ uvedl předseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo Grüner.  

monitorovaci-vybor-rop-jz-2

Foto: ÚRRRS JZ

Velkou část financí z ROP Jihozápad získala města Plzeň a České Budějovice. Jednalo se o důležité projekty v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst. „V Plzni to byl Integrovaný plán Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. V rámci něj bylo realizováno 9 projektů za téměř 335 milionů korun. Plán podpořil různé kulturní akce i objekty pro veřejnost a volnočasové aktivity, jeho důsledkem jsou opravené památky, nová veřejná zeleň, nově vytvořená pracovní místa. Další Integrovaný plán Plzeň – Univerzitní město 2015 byl realizován za 110 milionů korun a usnadnil dopravní a komunikační napojení silnic ve městě. České Budějovice zase realizovaly Tematický Integrovaný plán rozvoje města pro období let 2008–2013 a na 15 projektů získaly přes 190 milionů korun. Ty byly vynaloženy na objekty pro služby orgánů veřejné správy, objekty pro volnočasové aktivity, území tvořící a usnadňující dopravní napojení a veřejnou zeleň. Dále České Budějovice realizovaly 12 projektů v rámci akce Levý břeh Vltavy za více než 262 milionů korun, kdy se jednalo například o modernizaci sídlišť a budování volnočasových ploch,“ řekl Karel Hron, pověřen vedením Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad.

ROP Jihozápad vyčerpal 99,93 % všech přidělených prostředků. V přepočtu na finance se jedná o částku převyšující 19,4 miliard korun. V Jihočeském kraji je stále pod dohledem finančních manažerů 386 projektů, jejichž částka činí 5,7 miliard korun. V Plzeňském kraji se stále kontroluje 380 projektů v hodnotě vyšší než 5,75 miliard korun.

Zdroj: Tisková zpráva Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad

 

 

Výlov rybníka Liščí nedaleko Boru u Tachova

Ve středu 23. 11. jsem byl u výlovu rybníka Liščí nedaleko Boru u Tachova.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Lucie Mrázová

 

V tomto rybníce o rozloze 27 ha chová společnost Klatovské rybářství, a. s. zejména kapry, menší část zaujímají druhy ryb jako amur, tolstolobik nebo štika.
Téměř ¾ produkce jsou ale určeny k vývozu zejména do Německa, Polska a okrajově do Francie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Lucie Mrázová

Při tomto výlovu bylo počítáno s cca 40 t kaprů o váze 1,5 – 1,9 kg.
Plzeňský kraj, jehož jednou z priorit je podpora venkova, velice vítá tento tradiční způsob chovu ryb, který používá právě Klatovské rybářství.

Plzeňský kraj má nové vedení

pf_a17_8337

Foto: Zdeněk Vaiz

Složení Rady Plzeňského kraje:

  • Josef Bernard – hejtman Plzeňského kraje – oblast bezpečnosti a krizového řízení, strategického rozvoje, vnějších vztahů, sportu, neziskových organizací a dozor nad činností Centrálního nákupu, příspěvkové organizace
  • JUDr. Marcela Krejsová – náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku
  • Ivo Grüner – náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky
  • Mgr. Zdeněk Honz – náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí
  • Mgr. Martin Baxa – náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče
  • Ing. Pavel Čížek – náměstek hejtmana pro oblast dopravy
  • Mgr. Ivana Bartošová – náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu
  • Mgr. Radka Trylčová – členka rady pro oblast životního prostředí a zemědělství
  • Ing. Milena Stárková – členka rady pro oblast zdravotnictví

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/hejtmanem-plzenskeho-kraje-je-josef-bernard

Plzeňské sportovní gymnázium má novou multifunkční sportovní halu

„Studentům nová hala za 91,2 mil. korun poskytne tělocvičnu plně vybavenou pro trénink judistů, dále pak multifunkční halu, která je zaměřena na volejbal a házenou. Díky parametrům haly zde mohou být odehrány ligové zápasy házené žen a žáků. Hala nabídne také hlediště pro veřejnost s kapacitou téměř 200 míst. Objekty haly jsou řešeny bezbariérově v celém 1.NP. Ve 2.NP jsou pouze klubovny, které budou sloužit pro diváky, a technická místnost“ (http://plzensky-kraj.cz/cs/clanek/sportovni-gymnazium-ma-novou-multifunkcni-sportovni-halu

 

4_70

Foto: Eva Mertlová