Plzeňský kraj má nové vedení

pf_a17_8337

Foto: Zdeněk Vaiz

Složení Rady Plzeňského kraje:

  • Josef Bernard – hejtman Plzeňského kraje – oblast bezpečnosti a krizového řízení, strategického rozvoje, vnějších vztahů, sportu, neziskových organizací a dozor nad činností Centrálního nákupu, příspěvkové organizace
  • JUDr. Marcela Krejsová – náměstkyně hejtmana pro oblast ekonomiky, investic a majetku
  • Ivo Grüner – náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU a informatiky
  • Mgr. Zdeněk Honz – náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí
  • Mgr. Martin Baxa – náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče
  • Ing. Pavel Čížek – náměstek hejtmana pro oblast dopravy
  • Mgr. Ivana Bartošová – náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu
  • Mgr. Radka Trylčová – členka rady pro oblast životního prostředí a zemědělství
  • Ing. Milena Stárková – členka rady pro oblast zdravotnictví

http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/hejtmanem-plzenskeho-kraje-je-josef-bernard

Plzeňské sportovní gymnázium má novou multifunkční sportovní halu

„Studentům nová hala za 91,2 mil. korun poskytne tělocvičnu plně vybavenou pro trénink judistů, dále pak multifunkční halu, která je zaměřena na volejbal a házenou. Díky parametrům haly zde mohou být odehrány ligové zápasy házené žen a žáků. Hala nabídne také hlediště pro veřejnost s kapacitou téměř 200 míst. Objekty haly jsou řešeny bezbariérově v celém 1.NP. Ve 2.NP jsou pouze klubovny, které budou sloužit pro diváky, a technická místnost“ (http://plzensky-kraj.cz/cs/clanek/sportovni-gymnazium-ma-novou-multifunkcni-sportovni-halu

 

4_70

Foto: Eva Mertlová